Datenschutzerklärung   Impressum
Lower <
All HF
1.8MHz
3.5MHz
7MHz
10MHz
14MHz
18MHz
21MHz
24Mhz
28Mhz
All VHF
50MHz
70MHz
144MHz
432MHz
1.2GHz
2.3GHz
3.4GHz
5.7GHz
10GHz
> Higher
Search the Cluster
View last 50 Spots (all bands, refresh)
View last 1000 Spots (all bands)

 

Last 50 Spots for 30m
DX de
Frequency
DX Call
DXCC
Comments
Dat/UTC
10136.000
??
FT8 -15dB from RE66 2181Hz
29-Oct 04:48
10136.000
??
tu gm
29-Oct 04:46
10136.000
??
FT8 -14 dB 1959 Hz TNX QSO-73
29-Oct 04:45
10136.000
??
FT8 -15dB from RF74 2072Hz
29-Oct 04:42
10136.000
??
tu
29-Oct 04:42
10136.000
??
tu nice call hi hi
29-Oct 04:40
10136.000
??
tu
29-Oct 04:38
10136.000
??
tu
29-Oct 04:37
10136.000
??
tu
29-Oct 04:35
10136.000
??
tu
29-Oct 04:34
10136.000
??
tu es gm
29-Oct 04:33
10136.000
??
tu
29-Oct 04:31
10136.000
??
FT8 -16dB from RE68 1266Hz
29-Oct 04:31
10136.000
??
tu
29-Oct 04:30
10136.000
??
tu
29-Oct 04:29
10136.000
??
tu
29-Oct 04:28
10136.000
??
FT8 -10db - CQ
29-Oct 04:27
10136.000
??
FT8 -06db - CQ
29-Oct 04:26
10136.000
??
tu gm
29-Oct 04:26
10136.000
??
FT8 -13dB from RF73 1871Hz
29-Oct 04:25
10136.000
??
tu gm
29-Oct 04:25
10136.000
??
FT8 -106db - CQ
29-Oct 04:25
10136.000
??
FT8 -10dB - CQ
29-Oct 04:24
10136.000
??
FT8 -16dB - CQ
29-Oct 04:23
10136.000
??
FT8 -08dB - CQ
29-Oct 04:22
10136.000
??
FT8 -12db - CQ
29-Oct 04:21
10140.000
??
JT9 great sig into the Amazon
29-Oct 04:21
10136.000
??
FT8 -12dB from IL18 914Hz
29-Oct 04:19
10136.000
??
FT8 -05dB from MO27 476Hz
29-Oct 04:18
10136.000
??
29-Oct 04:18
10136.000
??
FT8 -10dB from KN78 1141Hz
29-Oct 04:18
10136.000
??
FT8 -17dB from JO61 1422Hz
29-Oct 04:12
10136.000
??
Dante award ref. FI27
29-Oct 03:48
10136.000
??
FT8 -08dB from FI18 490Hz
29-Oct 03:41
10136.000
??
Dante award ref. FI27
29-Oct 03:38
10136.000
??
FT8 -15dB from MO32 1478Hz
29-Oct 03:24
10136.000
??
FT8 -16dB from FI07 678Hz
29-Oct 03:21
10136.000
??
FT8 -11dB from LL75 1581Hz
29-Oct 03:07
10137.000
??
FT8 -09 EM12FK48KF
29-Oct 03:07
10137.000
??
FT8 -12 EN51FK48KF
29-Oct 03:04
10136.000
??
tu gud morning
29-Oct 03:04
10136.000
??
tu
29-Oct 03:03
10136.000
??
tu gm
29-Oct 03:01
10137.000
??
FT8 -07 FN20FK48KF
29-Oct 03:01
10136.000
??
FT8 -13dB from MO64 606Hz
29-Oct 02:59
10137.100
??
29-Oct 02:59
10137.000
??
FT8 0
29-Oct 02:57
10136.000
??
tu gm
29-Oct 02:55
10137.000
??
FT8 0
29-Oct 02:55
10137.000
??
29-Oct 02:54

 

Powered by 9H1LO DX Engine