Datenschutzerklärung   Impressum
Lower <
All HF
1.8MHz
3.5MHz
7MHz
10MHz
14MHz
18MHz
21MHz
24Mhz
28Mhz
All VHF
50MHz
70MHz
144MHz
432MHz
1.2GHz
2.3GHz
3.4GHz
5.7GHz
10GHz
> Higher
Search the Cluster
View last 50 Spots (all bands, refresh)
View last 1000 Spots (all bands)

 

Last 50 Spots for LF
DX de
Frequency
DX Call
DXCC
Comments
Dat/UTC
474.200
??
WSPR -9
25-Oct 20:03
74.000
??
06-Oct 07:40
136.000
??
FT8
27-Sep 12:47
136.000
??
FT8
20-Sep 21:18
475.100
??
EN CW 475.08
10-Sep 20:22
136.000
??
2200m Opera - Listening
21-Aug 16:03
136.000
??
2200m Opera - Listening
21-Aug 11:42
136.000
??
KO57QXJP99BF
16-Aug 16:09
74.000
??
CE6TK ft-8 Tnx
12-Aug 21:33
74.000
??
VK2IS ft-8 Tnx
11-Aug 21:51
74.000
??
ea-084 ft8
05-Jun 10:16
474.200
??
Tnx JT9 QSO
02-May 02:05
474.200
??
Tnx JT9 QSO
01-May 03:49
474.200
??
Tnx for QSO 73
01-May 01:46
474.200
??
Tnx for QSO 73
01-May 01:05
73.000
??
gl
30-Mar 03:07
71.000
??
27-Mar 15:10
474.200
??
JT9 tnx for QSO
21-Mar 05:14
474.600
??
JT9 tnx for QSO
21-Mar 05:13
474.200
??
JT9 tnx for QSO
19-Mar 00:59
474.200
??
New QSl TU
10-Mar 01:08
136.000
??
Opera -19dB
07-Mar 09:26
136.000
??
Opera -12dB
07-Mar 09:25
136.000
??
Opera -21 dB
07-Mar 09:24
74.000
??
ft8
03-Mar 01:50
73.000
??
7032.5 MARATONA-QRS10
02-Mar 00:01
136.000
??
Opera -8dB WSPR
16-Feb 20:28
136.000
??
tnx Irian 73/88
15-Feb 19:39
71.000
??
5/9 in Virginia
15-Feb 01:56
137.000
??
wspr-2 -12 475.4kHz
14-Feb 22:26
474.200
??
JT9 tnx for QSO
12-Feb 00:42
474.200
??
JT9 tnx for QSO
05-Feb 04:46
136.000
??
Opera
31-Jan 17:55
474.200
??
EN54DNEN91 6 jt9
27-Jan 12:29
474.200
??
EN54DNEN12 jt9 -3
27-Jan 12:28
474.200
??
EN54DNEM38 -10 jt9
27-Jan 01:20
475.700
??
EN54DNFM05 -15 wspr
27-Jan 01:07
475.600
??
EN54DNEM12 -16
27-Jan 01:05
475.600
??
EN54DNEM15 -9 wspr
27-Jan 01:05
474.200
??
EN54DNFM19 -22 jt9
27-Jan 01:04
475.200
??
CN87XJDN07 CQ jt9 +8dB
23-Jan 02:48
474.200
??
JT9 tnx for QSO
22-Jan 03:24
474.200
??
Tnx JT9 big sig
22-Jan 02:55
474.600
??
Tnx ssb 59
22-Jan 02:47
474.200
??
JT9 tnx for QSO
22-Jan 02:46
474.200
??
JT9 strong sig -15
21-Jan 01:52
474.200
??
JT9 tnx for QSO
19-Jan 02:36
476.000
??
SSB qso 59 with noise
19-Jan 02:35
474.200
??
JT9 tnx for QSO
19-Jan 00:56
474.200
??
JT9 tnx for QSO
19-Jan 00:55

 

Powered by 9H1LO DX Engine