DXCC info for VU2GSM:

Main Prefix VU
Country Name India
WAZ Zone 22
ITU Zone 41
Continent AS
Latitude 22.00
Longitude -80.00
UTC shift -5.5